Vi har sedan 90-talet intresserat oss mycket för iblandning av organiskt material i skulpturlera.
Det vi hittills har arbetat mest med är hackad halm.

Vi blandar stengodslera med en stor kvantitet grov chamotte och hackad halm.
Sedan ”bygger” vi med leran. En teknik påminnande om ”mackelering” (på engelska cob),
som är vanligt vid byggande av lerhus världen över.

Väggen byggs upp med lerblandningen och efteråt putsas sidorna med ”lerputs”.
På detta vis går det bra att bygga stort och med organiska former.

Den iblandade halmen gör att vatten transporteras mycket bra genom godset under bygget
(homogenisering) och senare under torkningen, så att det inte spricker. Likaledes transporteras
värmen mycket bra under bränningen när halmen bränns bort.
Halm-iblandningen utgör inte så stor viktprocent, så att det påverkar i en elugn.

Efter många års eget arbete med halm-lera har vi nu börjat dela med oss av våra kunskaper.

Flera bilder från kurser >>

Bilderna är klickbara!

Kurs på Lokatta