Eva Nobling CV

 

Presentation:

Keramiker på Lokatta Keramik. Arbetar med skulptural keramik, klinkerrelief och projektbaserat utvecklingsarbete
för bygge/bränning av monolitisk keramisk skulptur, i nära team med min man/kompanjon Åke Nobling.
Vi producerar också den svenska stengodsleran, Fyleleran, den är en förutsättning för vårt konstnärliga arbete.
Har genomfört ett antal längre internationella studie/arbets- och projektresor, tillsammans med Åke.

Utställningar:  Grupp

Samling:

2019 Gotlands Konstmuseum, Kalkstensdrömmar.
2019 Gotlands Konstmuseum, ÖA.
2019 Galleri Gotland.
2018 Gotlands Konstmuseum, ÖA.
2018 Galleri Gotland.  
2017 Galleri Gotland.
2016 Galleri Gotland.
2014 Vaxholms Rådhus.
2014 Aperitivo Virtuale 19.68.
2014 Gocart Gallery, Gotland.
2013 Gocart Gallery, Gotland.
2011 Harrington Mill Studio, Nottingham, England.
2008 Gotlands Konstmuseum, ÖA.
2007 Gotlands Konstmuseum, ÖA.
2006 Gotlands Konstmuseum, ÖA.
2005 Gotlands Konstmuseum, ÖA.
2001 Roma Kungsgård, Gotland.
2001 Gotlands Konstmuseum, Konstsalong.
2000 Väsby Konsthall, Upplands Väsby.
2000 Roma Kungsgård, Gotland.
1996 Kramfors Konsthall.
1995 Kramfors Konsthall.
1995 Galleri Majoren, Sollefteå.
1993 Västernorrlands landsting.
1993 Härnösands stift.
1993 Kramfors Konsthall.
1992 Kramfors Konsthall.
1989 Kramfors Konsthall.

Separat:

2020 Öppna Ateljéer, Lokatta Keramik, Gotland.
2019 Konstfönstret Galleri Gotland.
2009 Gocart Gallery, Gotland.
2002 Roma Kungsgård, Gotland.
1995 Keramikens Hus, Kramfors.
1995 Kramfors Konsthall.
1994 Härnösands stift.
1993 Galleri WBI, Vaxholm.
1993 Länsstyrelsen Härnösand.
1993 NK Studion, Stockholm.
1992 Västernorrlands läns hemslöjd, Härnösand.

 

Uppdrag: 

2012 Hemse Äldreboende, Region Gotland.
2011 Självbrännande skulptur, Strandpromenaden, Visby.         
2008 Endre Skola, Gotlands Kommun.
1995 Härnösands Stift.
1994 Härnösands Länsmuseum.
Samt till privat sektor.

 

Representerad:

2019 Gotlands Konstmuseum.
2017 Region Halland.
1995 Härnösands stift.
1995 Kramfors Kommun.
1994 Kramfors Kommun.
1994 Sollefteå kommun.
1993 Länsstyrelsen Härnösand.
Samt konstföreningar.

 

Projekt:

2016 - 2018 ”Kunskapsutveckling för bränning av stora monolitiska stengods-skulpturer in situ” i Lokatta Keramiks regi, med stöd av Konstnärsnämndens projektbidrag.

2018 Lokatta Keramik är värd för vistelsestipendiat, utlyst av ”Konst i Halland” Region Halland, att bygga och bränna monolitisk skulptur.

2009-2011 Projektledare för projektet ”Keramiker och skulptörer i samverkan för att utveckla metoder för formgivning, byggande och bränning av stora keramiska skulpturala verk”. Projektet drevs i regi av föreningen ”Nya Tekniker för Keramisk Skulptur” (Nyteks) och finansierades av EU och Svenska Staten.

1996-2000 Igångsättning/utveckling av den svenska stengodsleran, Fyle-leran, lämplig till bruksgods och skulptur.
Samt utveckling av special-lera på uppdrag av Höganäs Salt.

                                                          

Internationella studie/arbetsresor:

2020 Återbesök till Aiyanar-skulptörer och studiokeramiker i Tamil Nadu, Sydindien. Sammanfattning av dagens situation och utsikt inför framtiden, 2 mån. 

2012 Inventering och dokumentation av terrakotta-skulptur till byarnas skyddsgud Aiyanar, Tamil Nadu, Sydindien, 2 mån.

2011 Fotodokumentation av och praktiskt arbete med sydindisk skulpturteknik, Tamil Nadu, Sydindien, 1 mån.

2010 Studier av och praktiskt arbete med sydindisk skulpturteknik, Tamil Nadu, Sydindien, 2 mån.

2007-2008 Aiyanar-skulpturer, bränntekniker och dess skulptörers specifika/säregna livs/arbetssituation i Tamil Nadu, Sydindien, ett samarbetsprojekt med Svenska Institutet, 3 mån. 

2003-2004 Förstudie av stora skulpturala keramik-arbeten i Tamil Nadu, Sydindien, 1 mån.

2000 Äldre bygg- och brännteknik för stora skulpturala arbeten på Java, Indonesien, 2 mån.

1991 Traditionella bränn- och bruksgodstekniker i Kerala, Sydindien, 3 mån.

1989 Traditionella bränn- och bruksgodstekniker i Kerala, Sydindien. 5 mån.

 

Press:

Ceramics Monthly, “In Search of Aiyanar” by Åke and Eva Nobling, April 2014.
Ceramic Review, Sept/Oct 2009.
The Hindu, Indien, Mars 2008.
DN-Bostad, juli 2005.
Ceramic Review, July/August -2003.
Samt lokal media.

Övriga meriter:

2016-2017 Sekreterare i Galleriföreningen på Gotland (Galleri Gotland).
2019-2020 Styrelseledamot i Konstnärernas Riksorganisation (KRO) Gotland.

Medlem i:

KRO, KHVC, BUS.

Kontakt:

Eva Nobling
Lokatta Keramik, Barlingbo 175, 62178 Visby.
Tel: 0498-31001
www.lokattakeramik.se
nobling@lokattakeramik.se